top of page
IMG_5510.JPG

OM NORRA SÄMSJÖN

Sjön

Fakta från sjökortet

Fiskar

Sjön har hög fiskproduktion och är känd som bra sportfiskevatten. De vanligaste arterna är gädda, abborre, mört, gös, braxen och karp. Mer sporadiskt finns, sutare, lake, öring och siklöja.

Sjön var till 1980-talet känd för fina flodkräftor men de dog ut p g a kräftpest. Numera finns ett rikligt bestånd av signalkräfta. 

Sjökort

Föreningen har tagit fram ett sjökort med djupkurvor och där grillplatser är utmärkta. Sjökortet finns att köpa där fiskekort säljs.

Stora inplastade kostar 300:- och mindre i A3 format kostar 50:-.

Vattenkvalité

NSFVOF har under fem år genomfört systematiska siktdjup och syrehaltmätningar i vid sjöns in och utlopp. Resultaten visar att sjön genomgått en märkbar försämring under början på 2000-talet. Brunifiering och minskat siktdjup har medfört att flera bottenområden har alltför låg syrenivå vilket medför döda bottnar. Sjön är inte försurad p g a kalkhaltiga sediment och bergarter.  Sjön ingår i Nossans vattensystem och är därmed särskilt viktig för vattenkvalitén nedströms.

Sjön
Miljö- och vattenkvalité
Sjökort
Fiskearter
bottom of page