top of page

Kontaktperson Clas Larsson:

Tel: 070 883 26 18  |  Email: clas@autoakademin.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller någonting du vill informera oss om. 

Meddela gärna uppgifter om fångst och eventuella bilder.

KONTAKT

Styrelsen

Clas Larsson, ordf. 

Ingemar Sämgård, v. ordf.  

Dan Elfving, kassör   

Monica Thiel, sekr.  

Anders Andersson  

Hampus Jacobson   

Fredrik Hägnerud 

Joachim Steivik  

Carl-Olof Holmström 

ansvarig för 

fiskekontroll

Kontaktperson Fredrik Hägnerud:

Tel: 072 73 121 78 |  Email: fredrik_hagnerud@hotmail.com

NSFVOF
Kontaktperson
Styrelsen
Fiskekontrollansvarig
bottom of page