top of page
Fiskekort och Priser
Fiskeregler
Fiskeramp
Köpafiskekort
Fisketillsyn

För allas trivsel

Var varsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur. Ta med allt skräp hem! Nedskräpning och brott mot fiskeregler beivras.

Priser inklusive moms

60 Sek

100 Sek

600 Sek

300 Sek

500 Sek

-

 • Dagkort                      

 • Dagkort 5 st angeldon för ismete               

 • Dagkort för grupp fler än 10 pers.   

 • Veckokort                    

 • Årskort inkl. ismete               

 • Ungdom under 18 år fiskar gratis.

Fiskekort & fiskeregler

Fiskekort och Priser

Fiske i Norra Sämsjön kräver fiskekort. 

Det gäller enbart fiske med handredskap.

Kräftfiske och fiske med fasta redskap som nät, 

mjärdar och mörtstugor ingår ej. 

Fiskeregler

 • Fiskekort eller fiskerättsbevis är personligt och skall

       medföras vid fiske.

 • Legitimation skall medföras vid fiske.

 • Det åligger den fiskande att hålla sig underrättad om gällande regler som anslås på fiskevårdsområdets anslagstavlor och anges på fiskekorten.

 • Tillsynspersonalens anvisningar skall efterföljas.

 • Fiskekort ger rätt till fiske med handredskap ( t.ex. mete, pimpel, drag).

 • Fiskekort ger inte rätt till fiske efter kräftor, inte heller till fiske med redskap såsom långrev, nät, utter, mjärde, nätburar eller fasta redskap.

 • Minimimått för gös och gädda är 50 cm. Fisk som inte håller detta mått skall återsläppas i sjön. Rekommenderas att även återsätta stora gösar och gäddor    

 • Endast 2 spö/person och fiskekort 

 • Max 3 gösar/person och dygn

 • Förbud mot gösfiske under lekperioden 15 maj - 15 juni.

 • Förbud mot karpfiske och bottenmete 1 - 15 augusti

Fiskeramp

Vid Ollestad-udden finns en fiskeramp som underlättar fiske från stranden.

Fisketillsyn

NSFVOF har 10 certifierade fiskekontrollanter. Kontroll av fiskekort sker kontinuerligt hela året. Vid kontroll skall giltigt fiskekort samt legitimation, redskap och fångst visas vid anmodan.  Överträdelser beivras. Ogiltiga redskap beslagtas. 

Fishing

För att gynna fisket i Norra Sämsjön har fiskevårdsföreningen planterat in gös ett flertal gånger. Beståndet har utvecklats bra och det finns idag gös i alla åldersstadier. Dessutom har NSFVOF tillsammans med Svenska Karp klubben förnyat karpbeståndet vid två tillfällen.

Mark- och vattenägarna gynnar också fiskarnas föryngring genom att lägga ut risvasar. Där är abborrmetet extra bra. För allas trivsel finns även anvisade grillplatser med bord och bänkar. Vi hoppas ni hjälper till att hålla rent och snyggt och ta med allt skräp hem. 

Välkomna! 

bottom of page