top of page
Höst-28.jpg

NORRA SÄMSJÖN

NORRA SÄMSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

Välkommen till NSFVOF

Välkommen till NSFVOF!

Norra Sämsjön är privatägd sjö och fiskevatten. 1982 bildade de ca 30 vattenägarna ett fiskevårdsområde för gemensam förvaltning av fiske och fiskevatten kallat Nora Sämsjöns fiskevårdsområdesförening. Lagen om fiskevårdsområden, LOFO,

(SFS 1981:533, reviderad 2010) är grund för föreningens stadgar som reglerar föreningens verksamhet.

Norra Sämsjön har höga naturvärden och är utmärkt för det rörliga friluftslivet.

För allas trivsel: Var varsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur. Ta med allt skräp hem! Nedskräpning och brott mot fiskeregler beivras.

Aktuell info
vattenskoter_nyhet.jpg

Förbud mot vattenscooter i Norra Sämsjön

(Enligt gällande lag SFS 1993: 1053)

 

Förbud mot gösfiske under lekperioden

15 maj-15 juni

 

Förbud mot karpfiske under kräftfiskeperioden

1 aug – 15 aug

Väder

Aktuell information

Förbud

Klicka på länken nedan för att ta del av väderleksrapporten

Kallelse till ordinarie fiskestämma i NSFVOF 2023:

Onsdagen den 22 mars kl. 19.00, Sockengården Od.

bottom of page